Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.06.15., szombat - Jolán, Vid

Szociális Tűzifa Támogatása

Hirdetmény

Szociális tűzifa támogatás

 

 

Zalalövő Város Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 2.396.490 Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, melyhez 140.970 Ft önerőt, továbbá a fa kitermelési helyétől az elosztás helyére történő beszállítás, valamint a támogatottakhoz való eljuttatás költségét kell biztosítania.

A támogatás ténylegesen 111 m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

 

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres  szociális segély),

b) időskorúak járadékára,

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, azzal, hogy

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvez.

Amennyiben a fentieknek megfelelő kérelmezők igényének kielégítése után még rendelkezésre áll tűzifa, az az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő személy részére ítélhető oda:

  • olyan 65 év feletti, egyedül élő személy, aki megromlott egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt tüzelőjének beszerzésére nem képes;
  • olyan három vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalban (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) kell előterjeszteni, a külön erre rendszeresített formanyomtatványon.

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

 

A kérelmek benyújtásának kezdőidőpontjáról a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a lakosságot!

 

A támogatási kérelmeket Zalalövő Város Önkormányzatának Kulturális és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

 

Zalalövő, 2019. augusztus 26.

 

 

Pintér Antal

polgármester