Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.05.26., vasárnap - Fülöp, Evelin

Szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálása

Zalalövő Város Önkormányzata az idei évben is döntött arról, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcímen pályázatot nyújt be.

A Belügyminisztérium Zalalövő Város Önkormányzatát fenti jogcímen 2.400.300,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyhez az önkormányzat 177.800,- Ft önerőt biztosított. A támogatás és az önerő ténylegesen 140 erdei m3 tűzifa beszerzésére volt elegendő. A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása Zalalövő Város Önkormányzata Kulturális és Népjóléti Bizottsága hatáskörébe tartozik.

A kérelmek kitöltésében, és a rászorulóknak való eljuttatásában segítséget nyújtott a Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény, valamint a Tanyagondnoki Szolgálat munkatársa is.

A támogatás feltételeinek szabályait Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben újraszabályozta, olyan rendeletet alkotott, mely a korábbi évekhez képest kedvezőbb feltételeket biztosít az igénylők részére. Ennek megfelelően több jogosultsági feltétel, és magasabb jövedelmi értékhatár került megállapításra a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 14/2021. (XI. 1.) önkormányzati rendeletben.

2021. évben szociális tűzifa igénylése céljából 98 személy nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz. Az igények, a rendeletben foglalt támogatási szempontok figyelembevételével, a kérelmezők, anyagi, szociális, egészségi állapotára tekintettel kerültek elbírálásra.

Zalalövő Város Önkormányzata Kulturális és Népjóléti Bizottsága szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesített 94 fő személyt, valamint 4 fő esetében a támogatás iránti kérelmet forráskimerülésre tekintettel elutasította.

A tűzifa beszerzése a Zalaerdő Zrt. 4. sz. Erdészetétől történik. A szociális célú tűzifa kiszállítása folyamatosan történik.

 

Zalalövő, 2022. január 06.

                                                                                                                        Gyarmati Antal
                                                                                                                          polgármester