Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Tavalyi eredmények, idei tervek városunkban

Önkormányzati hírek

A 2019-es önkormányzati választásokat követően a megújult testület előremutató tervekkel és reményekkel állt munkába, amire alapot adott a gazdaság teljesítménye. A világjárvány azonban óriási károkat okozott a társadalmi, közösségi életben és a gazdaságban egyaránt.

A város nehéz évet hagyott maga mögött, de sajnos idén gazdaságilag még nehezebb év elé nézünk. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk, hogy városunk fejlesztését az eredeti elképzeléseink szerint folytatni tudjuk.

Az elmúlt évben az alábbi megkezdett beruházásokat fejeztük be: a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény felújítása, a Rendőrőrs épületének felújítása.
Önerős beruházásként valósult meg a Széchenyi István és József Attila utcák között profilozott árok kialakítása, a Borostyán-tóhoz bevezető út 1300 m-es szakaszának felújítása mart aszfalttal, a Jókai utca külterületi szakaszának mészkő zúzalékkal történő leterítése, valamint a központi temető melletti parkoló kialakítása.

Tavaly elkezdtük a Helyi Építési Szabályzat időszakos felülvizsgálatát, mely jelenleg is folyamatban van, hamarosan lakossági véleményezésre is sor kerül. 
Pályázati támogatással valósult meg az elmúlt évben a Csütörtökhegyi út 1300 m-es szakaszának, a József Attila és a Városvég utcák közötti járdaszakasz felújítása, a budafai településrész számára közösségi épület vásárlása, valamint az óvoda épületében új tervek készítésével kialakításra került a Mini Bölcsőde, mely ősztől megnyitotta kapuit.  Ugyanitt felújításra került az óvodai csoportok számára egy vizesblokk. Idén került átadásra, de tavaly év végén befejeződtek a munkálatok melyek keretében a szennyvíztisztítótelep modernizálása, két új átemelő és 300 m csatornahálózat épült.

Lakossági összefogással, vállalkozások támogatásával készült el a trianon-i évfordulóra a Nemzeti Összetartozás Parkja.
2020 augusztusában láthatták először nézők a Tarr Kft hálózatán és a Youtube csatornán a Zalalövő Városi TV adásait, melyet a korábbi üzemeltető alapítvánnyal folytatott eredménytelen tárgyalási kísérletek után teljesen újjá kellett szervezni.

2021 évben az alábbi terveket szeretnénk megvalósítani: 
•    Tavalyról áthúzódó beruházás a település közvilágításának korszerűsítése. A képviselő-testület a LED-es technológiát választotta a mintegy 441 lámpatest esetében egy speciális bérleti konstrukcióval 15 éves futamidővel. A beruházás januárban megvalósult.
•    A Pacsa-hegyi gazdák egy hónapon belül beadhatják igényeiket az áramszolgáltatónak, mivel a kissé elhúzódó hálózatbővítési munkálatok befejeződnek.
•    Folyamatban van a Gyógyszertár épülete feletti szolgálati lakás felújítása Magyar Falu program támogatásával.
•    Még egy ütem hátravan az átgondolatlanul megkezdett sportöltöző felújításából, mivel azonban az építési engedély határideje szorít bennünket TAO forrás bevonásával megkezdjük a befejező munkálatokat.
•    Az íjászpark épületének tetőszerkezetét is pályázati támogatás bevonásával kívánjuk felújítani.
•    A Zalavíz Zrt-vel együttműködve az ívóvízhálózaton és a szennyvízhálózaton is tervezünk kisebb léptékű, a biztonságos üzemelést biztosító felújításokat.
•    A közelmúltban adtunk be pályázatot, a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat felújítására, kedvező elbíráslás esetén a legkritikusabb helyeken megoldódnak a heves esőzek okozta problémák.
•    Terveink között szerepel a Rákóczi utca felső szakaszának, a zalapatakai ravatalozónak és a tűzoltószertárnak a felújítása, melyhez pályázati úton kívánunk forráshoz jutni a Magyar Falu Program keretében. 
•    Hamarosan új játékvárral bővül az óvoda udvara, szintén a Magyar Falu program keretében kapott támogatással.
•    „Irány a pálya” Program keretében 8x16 m rekortán borítású sportpálya készül az óvoda udvarán. 
•    Idei évi projektjeink közül megvalósítás alatt áll a Tájház mögötti önkormányzati ingatlanon kemencés rendezvénypavilon építése, melyre jelenleg a közösségi élet újraindításához nagy szükség is van.
•    A Borostyán-tó strand területén a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében 70 m2 alapterületű, 7 eszköz telepítésével sportpark létesül.
•    A Leader programban a Borostyán-tónál tervezünk gasztronómiai beruházást, illetve megújuló energia felhasználásával jövő évre áthúzódó fejlesztést kívánunk megvalósítani.
•    Civil szervezetekkel együttműködve további közösségi épület felújítására (Irsapuszta településrész közösségi épülete) és közösségi programok megvalósítására kívánunk forrásokat biztosítani pályázati úton. 
•    Örökölt adósságunk a lakosság felé járdák, utcák rendbetétele, melyet a rendelkezésre álló források - idei évben különösen az iparűzési adó várható csökkenése függvényében - folyamatosan orvosolni kívánunk.
•    Tervezzük az Önkormányzati Hivatal udvarán lévő karbantartó telep kiváltását ingatlanvásárlással.
•    Az EuroVelo 14 kerékpáros úthálózat és a Zala völgyi kerékpárút részeként a tervezési szakaszához érkezett a meglévő kerékpárút zalapatakai végpontjától a városközpont érintésével Őriszentpéterig tartó szakasz folytatás, valamint a forgalmon kívül helyezett Zalalövő-Körmend vasúti nyomvonalon új kerékpárút kialakítása, melyet az illetékes megyei önkormányzatok koordinálnak.

Az önkormányzat elkötelezett a lakosok felé komfortérzetük javítása érdekében, a különös aktualitással bíró közösségi élet támogatásában. Segítjük a vállalkozásokat, végrehajtunk és támogatunk idegenforgalmi fejlesztéseket, megkülönböztetett figyelemmel a Borostyán-tó iránt.

A Tájház mögötti területen épül a kemencés rendezvénypavilon

Az összel elkészült bölcsődei csoportszoba az óvodában, melyhez vizesblokk is tartozik