Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Településrészi közmeghallgatások Zalalövőn

A 2022. december 12-i zalalövői közmeghallgatás után a településrészekre is ellátogattak február elején a képviselőtestület tagjai azzal a céllal, hogy beszámoljanak a lakosságnak a jelen ciklusban végzett tevékenységekről és a lakók véleményét, kéréseit összegyűjtsék. A zalapatakai, budafai, nagyfernekági és irsapusztai településrészeken megtartott közmeghallgatásokon először a polgármester beszámolóját hallgatták meg, amely keretében elsősorban az elmúlt időszak felújításairól, beruházásairól kaptak információt. Ezt követően került sor a lakossági felvetésekre kérdésekre.

Zalapatakán bemutatásra kerültek a ravatalozó felújításának tervei, melyhez észrevételeket fűztek a jelenlévők, továbbá a településrész problémái közül hangsúlyosabbak a magántulajdonban, illetve a GYSEV Zrt. és a vízügyi igazgatóság illetékességi területének gondozottsága. Szóba került még a közlekedésre vonatkozó javaslatok: táblák kihelyezése, áteresz tisztítása. Természetesen felvetődött a közösségi ház felújításának igénye, ami természetes kérése a közösségnek.

Budafán is téma volt a közösségi ház felújítása melyre pályázati úton forrást is nyert az ingatlant használó egyesület, az önkormányzat előfinanszírozza és önerőt is biztosít hozzá. Fogalmazódtak meg kérések a postaláda áthelyezésére, a vízügyi igazgatósághoz tartozó területek fokozottabb gondozására, kérték, hogy ismét készüljön felhívás a lakosság részére a járdák, vízelvezető árkok ingatlantulajdonosok általi gondozására. Jelezték a város önkormányzata megrendelésére készülő havilap terjesztésének hiányosságaira, bizonyos utcák már régen nem kaptak a sajtótermékből, mely a térség híreit tartalmazza. Azonnal jeleztük a kiadónál a problémát, amely mint a későbbiekben kiderült számos utcát érint. Felvetődtek mezőgazdasági ingatlanok megközelítésének, a csapadékvízelvezetés problémái, melyek a 86-os főközlekedési út Zalalövőt elkerülő szakaszának tervezésénél nem vettek figyelembe és azóta sem sikerült megnyugtató módon orvosolni.

Nagyfernekág településrészen a közút fenntartásában lévő bekötő út padkáját, valamint egy kisebb önkormányzati út állapotát kifogásolták jogosan a jelenlévők. Itt is felvetődött a közösségi ház esetleges igénye, de már egy korábbi egyeztetés alkalmával sem mutatkozott igény a régi bolt épületén ilyen célú hasznosítására. Viszont a településrésznek az elmúlt évben megszervezésre került hagyományteremtő szándékkal egy „Dedesi Piknik” elnevezésű közösségi rendezvénye, melyet idén is megszerveznek július hónapban. Szóba került a harangláb felújításának szükségessége, melyre az önkormányzat ebben az évben forrást is biztosít annak veszélyes állapota miatt.

Ahogy a többi helyszínen, úgy Irsapusztán is szép számmal voltak jelen lakosok, akik a közöségi ingatlan állagmegóvását, felújítását fogalmazták meg, mely szintén természetes igény részükről. Szintén jogos igény a temető kerítésének felújítása, a kerítés közelében lévő növények visszavágása, valamint a parkoló felületének javítása. Problémaként jelentkezett a település végén a mezőgazdasági járművek által a közútra felhordott sár, melynek eltakarítása a szennyezést okozó feladata.

Összességében elmondható, hogy nagyon hasznos és jobbító szándékú beszélgetéseket folytattak a lakosok a képviselőkkel. Az önkormányzat azokat a problémákat amelyeknek nincs nagy anyagi vonzata mielőbb megoldja, a nagyobb beruházásokat pedig az anyagi lehetőségek függvényében folyamatosan megoldja, a szervezetek felé továbbítja az őket érintő közúti, vasúti és vízügyi problémákat. A képviselők ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy év végéhez közeledve ismét felkeresik a településrészek lakosait.