Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Új intézmények, új fenntartó a szociális ellátásban

A Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 2020. július 8-án szándéknyilatkozatot tett arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint szerződést köt a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodával a Társulás fenntartásában lévő Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által biztosított étkeztetés (szociális konyha), házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása szolgáltatások ellátása tárgyában.

Az egyeztetéseket követően a Társulás 2021. januárjában megkötötte a fenntartóváltásra vonatkozó ellátási szerződést a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodával, és elkezdődött a Szociális Alapszolgáltatási Intézmény átszervezése.

Első lépésben – mivel a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda a család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását nem vállalta – ezen szolgáltatás további működése érdekében a Társulás létrehozta a Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot (http://www.zalalovo.hu/intezmenyek-zalalovon/zalamenti-es-orsegi-csalad--es-gyermekjoleti-szolgalat), amely szervezethez a fenti feladatokat ellátó közalkalmazottak technikailag átkerültek. A család- és gyermekjóléti szolgálat mindennapi életében ez az átszervezés tulajdonképpen változást nem jelentett, hisz ugyanazon épületben, személyi változás nélkül működik tovább az új intézmény. A Társulás az intézmény vezetésével Némethné Szabó Zsuzsannát bízta meg.

A szociális szolgáltatásokat biztosító Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2021. április 1. naptól Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény (http://www.zalalovo.hu/intezmenyek-zalalovon/alapszolgaltatasi-intezmeny) néven működik tovább, fenntartója ezen időponttól a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda.

Feladatellátása és alkalmazottai tekintetében ezen intézmény sem változik, hiszen az új fenntartó a dolgozókat átvette, őket – a korábbi közalkalmazotti jogosultságok biztosításával – tovább foglalkoztatja.

2021. április 1. naptól az új intézmény megkezdte működését, az igénybevevők az eddigi helyszínen (Zalalövő, Kossuth Lajos utca 4.) találják meg az étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás szolgáltatásban résztvevő Peténé Szanati Rita intézményvezetőt és a teljes személyzetet.

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda távlati céljai között szerepel egy 80-100 fő gondozását biztosító idősotthon létrehozása is Zalalövőn.

Gyarmati Antal
polgármester