Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.06.15., szombat - Jolán, Vid

Változás a hulladékszállításban Zalalövőn 2024. január 1. napjától

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal
8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Tel.: 92/571-032
e-mail: pmhivatal@zalalovo.hu

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási részfeladatokat a településen 2024. január 1. napjától a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el az alábbiak szerint. 

 

Zalalövő, 2023. december 22.

                                                         Tisztelettel:

                                                                                                       Kovács Ildikó
                                                                                                             jegyző

ZALALÖVŐ

2024

Tisztelt Önkormányzat, tisztelt Ingatlanhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2024.01.01.-től társaságunk látja el az Önök településén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási részfeladatokat. A változás miatt logisztikai átszervezésre kényszerültünk, emiatt részben megváltoznak a hulladékszállítások napjai, melyekről az alábbiakban tájékozódhat!

Kommunális hulladékszállítási napok:

Gyakoriság:   hetente

Gyűjtési nap: SZERDA

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

3,10,17,24,31

7,14,21,28

6,13,20,27

3,10,17,24

1,8,15,22,29

5,12,19,26

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

3,10,17,24,31

7,14,21,28

4,11,18,25

2,9,16,23,30

6,13,20,27

4,11,18,25

Házhoz menő szelektív gyűjtések napjai (PAPÍR, MŰANYAG, FÉM):

Gyűjtés: négyhetente: KEDD

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

23

20

19

16

14

11

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

9

6

3

1,29

26

24

További fontos információk:

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3

Telefon: +36/92 900-036/ 1-es mellék,

+36/30 720 2759

E-mail: ugyfelszolgalat@zkn.hu

Nyitva tartás:

 • Hétfő: 9.00-15.00
 • Kedd: 9.00-17.00
 • Szerda: 8.00-20.00
 • Csütörtök: 9.00-17.00
 • Péntek: 9.00-15.00
 • Társaságunk Általános Szerződési Feltételei honlapunkon (www.zkn.hu), a közérdekű adatok menüpont alatt megtalálható.
 • A kommunális és szelektív hulladékokat reggel 6 órára kérjük kihelyezni.
 • Az ünnep vagy pihenőnapra eső szállítást a napján elvégezzük, azonban a szállítás konkrét időpontja a megszokottól eltérő lehet!
 • A gyűjtőedényzetbe vagy zsákokba csak a rendeltetésüknek megfelelő hulladék kerülhet.
 • A gyűjtőedénynek a háztartási hulladék gyűjtésére alkalmasnak kell lennie, meg kell felelnie az alábbi szabványok valamelyikének: MSZ EN 840-1:2013 vagy MSZ EN 840-1:2020
 • A rendeltetésszerűen kihelyezett teli gyűjtőzsákokat (szelektív) gyűjtési alkalmanként pótoljuk.
 • Kérjük, hogy a sárga színű szelektív zsákba/edénybe műanyag, fém és papír csomagolóanyagokat helyezzenek el, a rendeltetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a gyűjtési napokon kihelyezett hulladékokat nem áll módunkban elszállítani.
 • Megtagadható a hulladék átvétele amennyiben a gyűjtőedény, vagy zsák, veszélyes hulladékot, építési-bontási hulladékot, törmeléket, földet, salakot, vagy egyéb olyan anyagot tartalmaz, amely a kezelő személyzet testi épségét, vagy a gyűjtő jármű műszaki állapotát, illetve a hulladékfeldolgozási technológiát veszélyezteti, működését akadályozza.
 • Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az Ingatlanhasználó a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
 • Az ingatlanhasználó, az esetileg keletkező többlethulladékát a Szolgáltatónál megvásárolható, cégemblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákban helyezheti ki.
 • Az ingatlanhasználó köteles az általa használt hulladéktároló edényen a házszámot vagy helyrajzi számot feltüntetni.