Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.06.15., szombat - Jolán, Vid

Ebtartók figyelmébe!

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal
8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Tel.: 92/571-032
e-mail: pmhivatal@zalalovo.hu


Az ebtartás szabályairól

Városunkban sorozatosan jönnek a jelzések a szabadon kóborló kutyákról. Az alábbi sorok az ebtartók számára nyújtanak fontos információt az ebtartás vonatkozó szabályairól.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 14. § (12) bekezdése szerint ebet tartósan, állandó jelleggel kikötve tartani tilos!

Ez a rendelkezés azonban nem jogosítja fel a gazdát arra, hogy felelőtlen módon, az eb biztonságos, zárt helyen való tartása helyett a kutyát szabadon engedje, ezáltal másokban veszélyérzetet keltsen, a gyermekek, illetve a teljes lakosság testi épségét veszélyeztesse, vagy saját kutyája egészségét kockáztassa, károsítsa.

A hiányos, vagy nem kellő biztonságot nyújtó kerítés esetén sem teheti meg senki, hogy a fenti rendeleti szabályozás miatt kutyáját szabadon engedje! Mind az eb, mind a környezetében lévők számára biztonságos tartási környezetet szükséges kialakítani.

Amennyiben időszakosan szükséges kikötni az ebet, úgy kistestű kutyát legalább 4 méteres, közepes testű kutyát legalább 6 méteres, nagytestű kutyát legalább 8 méteres eszközzel szabad kikötni.

A biztonságos tartási környezetre a zárt, és megfelelő nagyságú kennel jelenthet megoldást, melynek elfogadható feltételeit a rendelet akként szabályozza, hogy kistestű kutyát (20 kg-ig) legalább 10 m2-es, közepes testű kutyát (20-40 kg-ig) 15 m2-es, és nagytestű kutyát (40 kg felett) 20 m2-es területen kell tartani.

Bármely tartási módban lényeges, hogy a kutyának biztosítani kell a gazdával együtt töltött idő és a szabad mozgás lehetőségét is, ellenőrzött, felügyelt körülmények között, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján „az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Városunkban sajnálatos módon tapasztaljuk a gondatlan, felelőtlen állattartói magatartást, mely az érintett lakókörnyezet életét megnehezíti. A gyermekek oktatási intézménybe, a felnőttek munkahelyre, tömegközlekedésre történő közlekedése, illetve a felelős állattartók pórázon történő kutyasétáltatása során is számtalan alkalommal találkoznak a közterületen szabadon kóborló ebekkel, mely helyzet veszélyt jelent mind a másik állatra, mind embertársainkra, gyermekeinkre.

A Törvény 43. §-a szerint, „aki a tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívom az ebtartók figyelmét, hogy ebet úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethesse se ember, se más állat biztonságát, illetve ebet nem szabad felügyelet nélkül közterületre bocsátani, vagy kóborolni hagyni!

Kérem fentiek betartását, melyet ellenőrizni fogunk!

Zalalövő, 2023. március 6.

                                                                                                       Kovács Ildikó
                                                                                                             jegyző

A kép nem csak illusztráció - szabadon kóborló kutya a Kölcsey utcában