Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.04.24., szerda - György

Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel.: 92/571-032

e-mail: pmhivatal@zalalovo.hu

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a cégek a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését azon adózók számára, akiknek a bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető. Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

 A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott. Erre az elszámolási számlára van lehetőség a befizetést teljesíteni.

Zalalövő Város Önkormányzata Számla száma: 10049006-00353786-02120018

Számla IBAN száma: HU63 1004 9006 0035 3786 0212 0018

 

A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet. A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget. A megnyitásra került számla tételes forgalma az ASP. Adó szakrendszeren keresztül érhető majd el. További tájékoztatást a 30/329-5197 telefonszámon kérhető.  

Zalalövő, 2023. január 16.

 

           

                                                                                                Kovács Ildikó

                                                                                                     jegyző