Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Zalalövői Egészségügyi Központ Részleges belső felújítása

Zalalövői Egészségügyi Központ Részleges belső felújítása

 

,,Egészségesen az Egészségért” projekt Zalalövőn

 

A projekt keretében Zalalövő Város Önkormányzata a Zalalövői Egészségügyi Központ részleges belső felújítását, projektarányos akadálymentesítését és a védőnői szolgálat számára eszközbeszerzést kívánja megvalósítani. Az Egészségügyi Központ térségi szerepet tölt be, mivel a benne működő egészségügyi szolgáltatók Zalalövő, Csöde, Kávás, Zalaszentgyörgy települések látják el.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, európai uniós támogatással A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2022-00001.
A projekt címe: Egészségesen az Egészségért
A vissza nem térítendő támogatás összege: 51 998 790,- Ft. A támogatás intenzitása 100%. A projekt tervezett időtartama: 2023. február 23.- 2024.áprils 30.

A fejlesztés eredményeképpen korszerűsítésre kerül az Egészségügyi Központ 188,25 m2-en, amely a következő egészségügyi alapellátásoknak ad helyet: háziorvos, házi gyermekorvosi ellátás, valamint védőnői ellátás. A pályázat keretében kizárólag a meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztése valósul meg.

A projekt az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, beleértve a felújítást, korszerűsítést. A projekt keretében tervezett a járólapok és csempeburkolatok cseréje, a belső nyílászárók cseréje, a falak festése, új monolit gipszkarton álmennyezet kialakítása, a mosdók, mellékhelyiségek teljes körű felújítása, a villamos hálózat részleges felújítása, bővítése.

Megvalósulnak továbbá a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek, mint a projektarányos akadálymentesítés. Az akadálymentesítés keretében az épület mellet akadálymentes parkoló és a bejárat megközelítését biztosító rámpa épül. Továbbá a déli oldali főbejárat nyílászárója kicserélésre kerül az akadálymentes előírásoknak megfelelően és így elérhetővé válnak az épületben működő szolgáltatások és a már korábban kialakított akadálymentes mosdó.

Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok érvényesítése keretében az elavult fűtési rendszer korszerűsítésre kerül. Továbbá a nyilvánosság biztosítása folyamatoson tervezett a projekt egész ideje alatt.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében kerékpár támaszok és tárolók kiépítése tervezett a projektben.

A védőnői szolgálatok esetében védőnői tanácsadóként beszerzésre kerül a védőnői méhnyakszűréshez szükséges eszközök.

A beruházás nem engedélyköteles és az épület nem esik műemléki védelem alá.

A projekt illeszkedik a Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott HEP átfogó céljához, mivel a Zalalövői Egészségügyi Központ belső felújítása és akadálymentesítése hozzájárul az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményéhez és a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvéhez, tovább a fejlesztés illeszkedik a HEP Intézkedési Terv 0.2. „Egészségmegőrzés, egészségügyi prevenció” pontjához, mivel a fejlesztés eredményeképpen felújított rendelők és tanácsadó lehetőséget biztosít a lakosság rendszeres, tömeges, szervezett egészségügyi kontroll vizsgálatainak lebonyolítására.

Zalalövő Város Önkormányzata