Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.17., szerda - Endre, Elek

30 éves a Zalalövői Rendőrőrs

30 éves a Zalalövői Rendőrőrs

A Zalalövői Rendőrőrs fennállásának 30. évfordulója alkalmából került sor ünnepségre Zalalövőn. Az ünnepélyen dr. Andor László r. alezredes, Zalaegerszegi idézte fel az elmúlt 30 év főbb mozzanatait, majd Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Gyarmati Antal Zalalövő város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Dr. Vereckei Csaba Iván r. dandártábornok, Zala vármegyei rendőrfőkapitány elismerő oklevelet adományozott Srágli Ferenc r. főtörzszászlósnak, aki már az őrs felavatásakor állományban volt Zalalövőn, valamint a Rendőrőrs számára.

 

Egy emberöltőnyi távolságban 30 évvel ezelőtt 1994. január 24-én Zalalövő és térségének jogos igénye vált valóra, amikor dr. Kónya Imre akkori belügyminiszter, dr Tóth Tihamér államtitkár, országgyűlési képviselő és dr. Pálfi Dénes a megyei közgyűlés elnökének jelenlétében felavatta a Zalalövői Rendőrőrsöt.

Ekkor a közbiztonság általános helyzete is indokolta a rendőri jelenlét megerősítését térségünkben úgy, ahogy az ország számos más pontján.

A mintegy 7000 fős lakosság biztonságát szolgálta az újonnan létrehozott rendőrőrs, amely az addig 3 fős kmb. állomány helyett 13 fős állománnyal kezdte meg működését.

A működés feltételeit segítendő a belügyminiszter úr a szolgálati gépjárművet adományozott, melyet nagy örömmel vettek használatba az őrs munkatársai.

Elismerések átadására is sor került, Kozma János polgármester, Kovács Miklós r. őrnagy, az őrs parancsnoka és Novák Lajos zászlós vehetett át oklevelet a rendőrőrs létrehozása érdekében kifejtett tevékenységéért.

Bő egy évvel később Zalalövőn az országban elsők között vették használatba a Mini Albion nevezetű rendszert, mely lehetővé tette, hogy az őrs telefonja és biztonsági kamerája a rendőrautóban is elérhető legyen, a kaputelefonon bejelentkezőkkel kommunikálni tudjanak így az őrs épületében szükségtelenné vált az ügyelet fenntartása.

Az idők során Kovács Miklós őrsparancsnokot Nyári József, megbízott őrsparancsnokként Molnár Gábor, Németh Tibor, majd elmúlt évtől Kulcsár Zoltán követte a vezető beosztásban. 

Többször felvetődött a rendőrőrs megszüntetésének kérdése, de a térség érintett lakossága és polgármesterei közbenjárásával sikerült megőrizni.

Emiatt legutóbb 2018-ban a rendőrőrs épületében tartottunk rendkívüli ülést Sipos Gyula r. vezérőrnagy, megyei főkapitány jelenlétében, az akkor eléggé leromlott állapotú rendőrőrsnek helyt adó épület felújításáról. Sikerült megállapodni a feladatok kölcsönös vállalásával, döntően Zalalövő Város Önkormányzata anyagi vállalásával 2020-ban befejeződött az épület rekonstrukciója.

Bízunk benne, hogy a következő években is helyt ad a térség személy- és vagyonbiztonságának megóvása és a közlekedés biztonsága érdekében.

Semmi nem helyettesíti a rendőri jelenlétet a közlekedési és a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének visszatartására, ezt bizonyítják az elmúlt időszak statisztikái mely a rendőrőrs állományának kiváló munkaját jelzik. Mindezt erősítik meg a lakosságtól érkező visszajelzések is.

Zalalövő Város Önkormányzata, a város, a térség polgármesterei és lakossága nevében köszönjük az együttműködést, a rendezvények biztosítását, hogy szolgálnak és védenek bennünket.

Köszönettel tartozunk az elöljáróknak is, hogy biztosítják a működés anyagi és személyi feltételeit.

Önkormányzatunk a jövőben is támogatni fogja az őrs működését, mint az egyik legfontosabb városi intézményt. Az évforduló kapcsán a bútorzat kiegészítéséhez szeretnénk hozzájárulni egy szerény ajándékkal.

Kívánok az őrs valamennyi munkatársának erőt, egészséget, nyugodt szolgálatokat további munkájukhoz!

A jubileum alkalmából elismerő okleveleket adtam át Zalalövő Város Önkormányzata nevében a támogató elöljáróknak:

Dr. Vereckei Csaba Iván r. dandártábornok, rendőrégi főtanácsos, Zala Vármegyei Rendőrfőkapitánynak,

Dr. Andor László r. alezredes, Zalaegerszeg Városi Rendőrkapitányság, kapitányságvezetőnek,

A Rendőrőrs egykori és jelenlegi parancsnokainak:

Kovács Miklós ny. r. alezredesnek, Nyári József ny. r. alezredesnek, Németh Tibor ny. r. alezredesnek, Kulcsár Zoltán r. ezredesnek.

Srágli Ferenc főtörzszászlósnak, aki kezdettől fogva tagja az őrs állományának, valamint az őrs többi munkatársának: Czendrei Zoltán címzetes rendőr főtörzszászlósnak, Vaski Gábor rendőr törzszászlósnak, Márton Gyula címzetes rendőr zászlósnak, Györke Szilárd rendőr főtörzsőrmesternek, Tóth Tamás címzetes rendőr törzszászlósnak, Járfás Szilárd címzetes rendőr főtörzsőrmesternek.

Gyarmati Antal
polgármester