Lebics Istvánra és Radányiné Lebics Máriára a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület kiemelkedő egyéniségeire emlékezünk

Lebics István és Radányiné Lebics Mária a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület kiemelkedő személyiségeinek Zalalövő városa és a térsége lovassportjáért tett erőfeszítéseikért, a sportban elért eredményeikért, közösségért végzett munkájukért, örök hálával tartozunk.

A Zalalövőért Díjjal elismert Lebics Istvánnak és testvérének városunk közössége érdekében tett erőfeszítéseit sohasem feledjük, emlékük szívünkben örökké él.

 

„Álmok, emlékek, szép szavak,

ez minden, ami a múltból megmaradt.

Fájdalom és űr, a szív nem felejt,

csak tűr és remél, hátha a múlt

csodája egyszer visszatér.”

 

Zalalövő Város Önkormányzata nevében: Gyarmati Antal polgármester