Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.06.15., szombat - Jolán, Vid

Újévi köszöntő - 2023

Tisztelt Zalalövői Lakosok!

Hölgyeim és Uraim!

 

Köszöntöm Önöket az új esztendőben!

Immár a megszokottá vált átmeneti módon nem a Művelődési Központ nagytermében, hanem a televízió képernyőjén és az interneten keresztül köszöntöm Önöket!

Az elmúlt években többször is kezdtünk úgy mondatokat, hogy „Gondoltuk volna, hogy ide jutunk…?” „Gondoltátok volna, hogy megtörténhet…?”

A 2020-as évek rendkívüli időket hoztak. Először a covid járvánnyal kellett megküzdenünk, majd 2021 év végétől már látszottak az energiaválság érzékelhető jelei, melyet a 2022. február 24-én kitört háború követett a szomszédban, mely jóval túlmutat két nemzet összetűzésén.

Éppen ezért a háborús helyzet okozta válságot, ahogy a világon szinte mindenütt, mi is érezzük, sőt legjobban Európa szenved az inflációtól, a hiánycikkek következtében akadozó termeléstől, az energiellátás problémáitól és az unió bölcsességet nélkülöző döntéseitől.

A jövő teljesen kiszámíthatatlanná vált, kiszolgáltatottá váltunk a háttérben meghúzódó, világhatalomra és minél nagyobb haszonra vágyó érdekköröknek. Új jelentőséget nyertek bizonyos fogalmak, melyeket az elmúlt 10 évben már kezdtünk elfelejteni: takarékosság, beosztás, spórolás, hatósági árak, korlátozott mennyiség.

Ilyen körülmények között kellett helytállnunk mindannyiunknak a 2022-es évben.

Tekintsünk vissza egy kicsit az elmúlt esztendőre!

Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Önöknek mindazért, amit településünkért az elmúlt évben is tettek! Legyen az önkénteskedés, támogatás, munka, adófizetés, tavaly is különösen örültünk minden hozzájárulásnak, hiszen újabb nehézségekkel kellett szembenéznie az önkormányzatnak is.

Újabb nehéz, de a körülményekhez képest eredményes év áll mögöttünk. Az országot és Európát érintő nehézségek ellenére településünk helyt tudott állni, nem omlott össze a mindannyiunkat sújtó viharban. Ez köszönhető egyrészt a városunkért dolgozók munkájának, másrészt annak, hogy Zalalövő közössége ismét összezárt a bajban, és a széthúzás és egymásra mutogatás helyett ezúttal is az összetartás és a közös megoldások keresése volt az első.

A 2022-es nehézségeknek természetesen nem örülünk, de a súlyos válságokban derül ki igazán, milyen kapcsolatok, milyen közösségek életképesek, hogy mik állják ki az idő próbáját, és azt gondolom, hogy Zalalövő minden szinten jól vizsgázott. Ez a tudat erőt adhat nekünk a közelgő nehézségekhez is, mert a válság nem ért véget, még nem vagyunk túl a nehezén. De bízhatunk abban, hogy vannak még mind emberi, mind anyagi tartalékaink, hogy át tudjuk vészelni azt is, ami idén következik.

A nehézségek ellenére, vagy éppen azért a fejlesztések, a beruházások nem álltak le.

Év elején nyílt meg az önkormányzati hivatalban az átalakított kormányablak, melyhez kapcsolódóan önkormányzatunk is végzett felújításokat az épületben. Szintén év elején készült el a Magyar Falu program támogatásával a Rákóczi utca aszfaltozása, mellyel az utca lakóinak régi vágya teljesült. Az utcák felújításában további előrelépés, hogy a Bartók és a Bem utca felülete is mart aszfaltos burkolatot kapott.

Mivel az európai uniós pénzek még mindig nem érkeztek meg, ami által a megszokottnál lényegesen kevesebb pályázati kiírás jelent meg ebben a ciklusban, így idén a rendelkezésre álló Leader forrásokat használtunk fel, főleg a közösségi terek fejlesztéséhez: három projektet bonyolítottunk a Borostyán tó strandján ezeknek, valamint a strandüzemeltetők aktív közreműködésének köszönhetően jelentős változások történtek e területen. Egy projektünk keretében pedig közösségi rendezvények megvalósításához szükséges eszközöket vásároltunk. Régről húzódó felújítást fejeztünk be 2022-ben, a sportegyesületünk centenáriumi ünnepségére elkészült a sportöltöző.

Év végéhez közeledve tudtunk nyertest hirdetni a csapadékvízelvezetés fejlesztésére szolgáló projektünk megvalósítására, és a napokban lesz kivitelezője a Művelődési Központ felújításának. Közben tervezhetjük az idei évben megvalósítható felújításokat az Egészségügyi Központot és a Rákóczi utca alsó szakaszát érintően. Az év végén energiatakarékossági szempontokat figyelembe véve indítottunk fejlesztéseket az intézményeinkben.

Ezek a fejlesztések természetesen szükségesek, de jól működő közösség nélkül semmit nem érnek.

Az elmúlt évben korlátozások nélkül valósultak meg a civil szervezetek, a művelődési központ és az önkormányzat rendezvényei, melyek alkalmat adtak tartalmas beszélgetésekre, eszmecserékre.

Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai és a civil szervezetekkel együtt a családokra, melyek településünk építőkövei. Folyamatosan egyeztetünk az érintettekkel és a szakmai szervezetekkel, hogy a segítség mindig megérkezzen akkor és oda, amikor és ahol szükség van rá.

Bízom benne, hogy a helyi vállalkozások a válság idején is állják a sarat, sikerül átvészelniük e nehéz időket és nem kényszerülnek a termelés, foglalkoztatás csökkentésére, a szolgáltatások színvonalának változtatására.

A rezsiemelés nehéz helyzet elé állította a vállalkozásokat, önkormányzatot és vele az intézményeket, e szempontból a következő évek még nagyobb jelentőséggel bírnak: a szigorú takarékosság mellett hogyan alakulnak az energiaárak, hogyan tudunk megújuló energiák bevonásával megtakarításokat elérni.

Nehéz ebben a folyamatosan változó helyzetben a jövőről beszélni, a források sajnos szűkösek, de bízom benne, hogy a zalalövőiek jövőre is látják majd, hogy a feladatok megoldása közös ügyünk, és sikereket is csak együtt érhetünk el. Folytathatjuk az önkormányzati utak, járdák felújítását, közterületeink szépítését, és tudunk a szolgáltatások bővítésére, a munkahelyteremtésre irányuló fejlesztéseket indítani. Ha közösen dolgozunk érte, a nehézségeket könnyebb átvészelni, és a válság gyorsabban el is múlik.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Martin Luther King szavai: „Az ember végső mércéje nem az, hogy hol áll a kényelem pillanataiban, hanem az, hogy hol áll a kihívások és viták idején.” Azt gondolom, az eddig átélt és az előttünk álló nehézségek persze nem könnyűek, ugyanakkor bizonyítják azt, hogy a „kényelem pillanataiban” sem ültünk ölbe tett kézzel, hanem felkészültünk a szűk esztendőkre, mind anyagi, mind emberi szempontból. A nehezebb idők mindannyiunk próbáját jelentik, és ha tudjuk állni a sarat, győztesen és megerősödve kerülhetünk ki a válságból. Amit eddig elértünk, arra okkal lehetünk büszkék, és bízom benne, hogy ezzel az alappal hamar túl leszünk a nehezén, és Zalalövőre is visszatérhet a békés fejlődés időszaka.

Wass Albert csodálatos sorait idézem: „Az a szeretet, mely egybeolvaszt testvért testvérrel, magyart magyarral, mely megértést és békességet teremt a cívódás helyén, egységet a széthúzók között, építő szándékot a rombolók szívében, és közös nagy emberi mozdulatokhoz erőt ad a leggyöngébbeknek is.”

Ezúton köszönöm meg mindenkinek az elmúlt időszakban végzett munkáját, az áldozatát, az energiáját, akik tettek a településért. Kérem mindannyiukat, hogy ahol tudják, segítsék a közösséget, hogy bebizonyítsák, a legnehezebb pillanatokban is helyt tudunk állni, ha összetartunk.

Azt kívánom, hogy ebben az évben is kísérje személyes, családi életüket a szeretet és megértés, pályafutásukat és céljaik megvalósítását pedig sok siker. Eredményekben gazdag boldog új évet kívánok magam és önkormányzatunk nevében minden zalalövői lakosnak!

Ehhez adjon az Isten hitet, erőt, kitartást és egy szebb, magyar jövőt!

Gyarmati Antal
polgármester