Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.06.08., csütörtök - Medárd

SALLA MÚZEUM

A ZALAEGERSZEGI GÖCSEJI MÚZEUM KIÁLLÍTÓHELYE - ÜZEMELTETI A "SALLA" MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A kiállító helyiségekben jelenleg egy 1999-ben rendezett állandó kiállítás van, amelynek címe: Zala megye római kora, valamint egy kamara-kiállítás a 3 terem nagy központi vitrin-jében: Kereskedelem, amphorák és "terra sigillaták".

 

">

 


Az állandó kiállítás első terme a megye római korára jellemző temetkezési szokásokkal foglalkozik, az ezzel kapcsolatos tárgyi anyagot mutatja be. A falak mentén sírkövek, és egy -a csontok befogadására alkalmas - kis kokoporsó (ún. ossuarium) látható. A kövek a Kr. utáni I.-II. sz. fordulójától a IV. sz.-ig keltezhetők. Kiemelkedik közülük a zalabaksai lelőhelyű vadászjelenetet ábrázoló nagy sztélé, amely egy felszabadított rabszolgának és családjának emlékét őrzi, érdekes a bagodvitenyédi kő is, amely úgy ábrázolja a családot (apa, anya és gyermekük), mintha egy múlt század eleji családi fotográfiára készülnének.

 

 

 

 


A terem közepén egy ausztriai lelőhelyű gazdag halomsír makettje látható. A falakon a római kori halomsíros temetkezés elterjedését érzékeltető térképek vannak Közép Európa, ül. Zala megye vonatkozásában. Ezek a térképek jól mutatják, hogy területünk e rítus európai elterjedésének a keleti határán van. A további képek a halomsíros temetkezés építészeti perspektíváit demonstrálják az etruszk temetők halomsírjaitól a Pantheonig.

 

 

 

 


A második terem a mindennapi élet tárgyi anyagát mutatja be Zala megyei leletek alapján. A vitrinekben a helyben előállított és importált kerámiaanyag, a mécsesek, fémtárgyak, csatok és biztosítótuk (fibulák), ékszerek, író- és varróeszközök, fenőkövek, orsógombok stb. láthatók. A falakon térképek, amelyek a lelőhely birodalmon belüli, és a provincián belüli elhelyezkedését mutatják, valamint egy falutérkép, amely a feltárások színhelyeit ismerteti a nézővel. Egy rajzon a romkert nagy villa publicá-jának rekonstrukciója is szerepel. További képek a provincia római kori anyagának fontosabb, érdekesebb darabjait mutatják be.

 

 

 

 


A harmadik terem tulajdonképpen egy tipikus római ház átriumának installációja. A falakon levő nagyméretű fényképek közül az egyik egy ilyen átriumos pompeji villa belső udvarának fotója. A többi falon a villaépítészet dekorációjának legszebb darabjait láthatjuk (Villa dei misteri, Flóra) egy hispániai villa padlómozaikja, és Hadrianus tiburi villájának képe madártávlatból. A bejárattól jobbra a Zala megyei alsórajki villa színes padló-mozaikjának rekonstrukciós rajza látható. A terem sarkaiban zalalövői hombárok ill. amfora a legújabban feltárt leletanyagból.

 

 

 

 


A romkertben Salla fő periódusaiból a IV. szd.-i úti állomás nagyobb részlete, és egy II. szd.-i, fürdővel ellátott polgárház helyiségei láthatók.
A IV. szd-i létesítmény méreteire jellemző, hogy falait 270 cm mélyen alapozták, és hogy nincs a mai Zalalövőn ekkora középület, beleértve a templomot és az iskolát is. A romkert mai állapotában ez a hatalmas épület csak félig van feltárva, mégpedig É-D irányú átlójától K felé eső részén. Itt halad el mellette a távolsági kereskedelmet bonyolító Borostyánkő út, amelynek burkolata több helyen eredeti állapotában megmaradt. A falak a körülményekhez képest jó állapotban vannak.

 

 

 

 


A II. szd.-i fürdő objektumai sokkal rosszabb állagúak, mert ezek védelmét feltárásuk után csak részben tudtuk biztosítani, pedig ennek az épületnek a minősége vetekszik a IV. szd.-i villa publicáéval.
 
 

Időszak: november 1. – április 30.    ZÁRVA

Előzetes bejelentkezés alapján, legalább 2 nappal a látogatás előtt megtekinthető a kiállítás az alábbi időpontokban:
 

  Délelőtt Délután
Hétfő - -
Kedd 9:00-12:00 13:00-16:00
Szerda 9:00-12:00 13:00-16:00
Csütörtök 9:00-12:00 13:00-16:00
Péntek 9:00-12:00 13:00-16:00

 

Időszak: május 1. – október 30.

Nyitvatartás:

  Délelőtt Délután
Hétfő - -
Kedd 9:00-12:00 13:00-16:00
Szerda 9:00-12:00 13:00-16:00
Csütörtök 9:00-12:00 13:00-16:00
Péntek 9:00-12:00 13:00-16:00
Szombat - -
Vasárnap 9:00-12:00 13:00-16:00
 

Előzetes bejelentkezés:

"Salla" Művelődési Központ
8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.
Tel.: 92/371-004 ; 30/870-0893; 30/399-6331


Belépőjegy árak:

Felnőtt: 500.- Ft/fő
Gyerek, diák, nyugdíjas: 250.- Ft/fő
Csoportos felnőtt (8 főtől): 350.- Ft/fő
Csoportos gyerek, diák, nyugdíjas (8 főtől): 200.- Ft/fő
Családi (2 felnőtt + 2 gyerek): 1000.- Ft

 

Díjtalan a belépés:
- kiskorúaknak 6. életévük betöltéséig;
- a fogyatékossággal élőknek, valamint kísérőiknek
  (jogosultanként legfeljebb 1 fő);
- a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezőknek.

Díjtalan a belépés az Európai Gazdasági Térség állampolgárainak:
- amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógusok, illetve
  felsooktatásban foglalkoztatott oktatók;
- amennyiben közgyujteményekben vagy közművelődési intézményekben
szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók

Rövid videó a múzeumról: