A 2022/2023-as tanév évközi (őszi, téli, tavaszi) szüneteiben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetés

HIRDETMÉNY

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13/B. § (7) bekezdése alapján felhívom a jogosultak figyelmét a 2022/2023-as tanév évközi (őszi, téli, tavaszi) szüneteiben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

Óvodai és bölcsődei intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermekek esetében szünidei gyermekétkeztetés biztosítására az intézmény folyamatos nyitvatartása miatt nem kerül sor.

Iskolás gyermekek esetében:

A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évközi szüneteinek időtartama:

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 7. §-a értelmében:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő) (3 munkanap).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd) (7 munkanap)

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda) (3 munkanap)

Az évközi szünetek időtartama változhat, melyről az iskola értesíti a szülőket.

Az esetleges változás a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét nem befolyásolja.

A szünidei gyermekétkeztetést biztosító intézmény:

Zalalövő Város Önkormányzata az étkeztetést a Zalalövői Általános Iskolában működő konyha (8999 Zalalövő, Rákóczi u. 1.) által biztosítja, az étkeztetés kizárólag – a jogosult, a szülő, illetve meghatalmazott általi – elszállítással vehető igénybe.

Jogosultak köre: hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

Tájékoztatom a jogosultakat, hogy a Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a megadott határidőig tájékoztattam a jogosult gyermekek szülőjét, törvényes képviselőjét a 2022/2023-as tanév évközi szüneteire (őszi, téli és tavaszi szünet) érvényes szünidei gyermekétkeztetés igénybevételi lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a gyermekétkeztetés helyszínéről és módjáról.

A benyújtott nyilatkozatok módosítására, illetve új nyilatkozatok leadására 2022. szeptember 30. napig van lehetőség a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) címére történő postai megküldéssel, vagy a portán történő személyes leadással.

A nyilatkozatok kitöltéséhez segítséget kérhet a Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 4.) munkatársaitól ügyfélfogadási időben.

Zalalövő, 2022. szeptember 12.

Kovács Ildikó

jegyző