Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.06.15., szombat - Jolán, Vid

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Zalalövő Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

 

Az előző évhez hasonlóan „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerésére nyílik lehetőség.

 

„A” típusú pályázatra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási nappali tagozatos hallgatók jelentkezhetnek. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2022/2023 tanév II., illetve 2023/2024. tanév I. féléve).

 

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert fiatalok jelentkezhetnek, akik 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak akkor részesülhetnek ösztöndíjban, ha 2023. évben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.  Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

 

A támogatás mértéke 2023. évben is 7.000 Ft /fő/hó.

A támogatásban legfeljebb 18 fő részesülhet.

A benyújtott pályázatokat Zalalövő Város Önkormányzata Kulturális és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

 

A pályázatok kiírása megtekinthető Zalalövő város honlapján (www.zalalovo.hu), valamint a település hirdetőtábláján.

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Bővebb felvilágosítás a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal 2. számú irodájában kérhető.

 

A pályázat benyújtási határideje 2022. november 3.

 

Zalalövő, 2022. szeptember 20.

 

"A" Típusú Pályázati Kiírás

"B" Típusú Pályázati Kiírás

 

 

                                                                                            Gyarmati Antal

                                                                                              polgármester