Hirdetmény a 2023/2024-es tanév évközi (őszi, téli, tavaszi) szüneteiben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetésről

HIRDETMÉNY

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13/B. § (7) bekezdése alapján felhívom a jogosultak figyelmét a 2023/2024-es tanév évközi (őszi, téli, tavaszi) szüneteiben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

A Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsődébe járó, intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermekek esetében a 2023/2024-es tanévben évközi szünidei gyermekétkeztetés biztosítására az intézmény folyamatos nyitvatartása miatt nem kerül sor.

Iskolás gyermekek esetében:

A Zalalövői Általános Iskola évközi szüneteinek időtartama:

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 6. §-a értelmében:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő) (4 munkanap).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő) (8 munkanap)

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő) (5 munkanap)

Az évközi szünetek időtartama változhat, melyről az iskola értesíti a szülőket. Az esetleges változás a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét nem befolyásolja.

A szünidei gyermekétkeztetést biztosító intézmény:

Zalalövő Város Önkormányzata az étkeztetést a Zalalövői Általános Iskolában működő konyha (8999 Zalalövő, Rákóczi u. 1.) által biztosítja, az étkeztetés kizárólag – a jogosult, a szülő, illetve meghatalmazott általi – elszállítással vehető igénybe.

Jogosultak köre: hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

Tájékoztatom a jogosultakat, hogy a Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a megadott határidőig tájékoztattam a jogosult gyermekek szülőjét, törvényes képviselőjét a 2023/2024-es tanév évközi szüneteire (őszi, téli és tavaszi szünet) érvényes szünidei gyermekétkeztetés igénybevételi lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a gyermekétkeztetés helyszínéről és módjáról.

A benyújtott nyilatkozatok módosítására, illetve új nyilatkozatok leadására 2023. szeptember 29. napig van lehetőség a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) címére történő postai megküldéssel, vagy a portán történő személyes leadással.

A nyilatkozatok kitöltéséhez segítséget kérhet a Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 4.) munkatársaitól ügyfélfogadási időben.

Zalalövő, 2023. szeptember 13.

Kovács Ildikó

jegyző