ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - 2024.04.

Zalalövő Város Önkormányzatának fontosabb döntéseiről kívánom tájékoztatni a lakosságot. 2024. március 14-én ülésezett a testület, ahol elfogadta a város és az intézmények költségvetését. A költségvetést már februárban is tárgyalta a testület, ahhoz képest kisebb módosításokat végeztek a hivatal munkatársai, az intézmények személyi és dologi kiadásainak terén. A civil szervezetek számára biztosított céljellegű támogatás keretét 400.000 forinttal növelte a testület, ez biztosítja, hogy a szervezetek számának növekedésével a tavalyi támogatási szintet tudja biztosítani. Az egészségügyi központ felújításához a pályázati támogatáson kívül 5.540.000 Ft saját erős beruházási költséget határozott meg.

A továbbiakban a testület elfogadta a Salla Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárának munkatervét és beszámolóját. Örvendetes, hogy a könyvtárt látogatók száma emelkedést mutat, ez köszönhető a könyvtár munkatársainak a lakosság igényeinek megfelelő állománybővítésének.

2024. évben az önkormányzat nem tervez közbeszerzést a kötelezően elkészítendő közbeszerzési tervet ennek megfelelően fogadta el a testület.

Az útellenőri feladatok ellátásra vonatkozó szerződés tervezetét elfogadta, a feladatot eddig is ellátó vállalkozót bízta meg ismét a tevékenység ellátásával.

A tájház mögötti ingatlanon létesített kemencés rendezvénytér használatba adásáról döntött, a Zalalövő Tájház Egyesület részére.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségessé vált a szociális tűzifatámogatás iránti kérelem benyújtására meghatározott határidő korábbi időpontra történő módosítása. A módosítás következtében a jogosultak számára lehetővé válik a tűzifa korábban történő kiosztása, mely a rászorulók részére előnyös helyzetet teremt. A rendelet jogosultsági körre vonatkozó pontokkal egészült ki:

  • álláskeresési ellátásban részesülő, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 460%-át,
  • fogyatékossági támogatásban részesülő, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 460%-át.

Változás, hogy ettől az évtől szeptember 20-ig lehet benyújtani a szociális tűzifa iránti kérelmeket.

A temetők, közterületek kaszálására vonatkozó pályázati felhívásra 3 ajánlat érkezett, egy vállalkozó később visszavonta a pályázatát, így kettő ajánlat közül választott a testület. A nagyságrendekkel anyagilag előnyösebb ajánlatot fogadta el, így továbbra is ez eddigi szolgáltató, az O.K. Forest Bt. végzi a tevékenységet.

A képviselő-testület módosította a strandüzemeltetésre vonatkozó szerződést, miután elfogadta, hogy az üzemeltető végezze a vizesblokk felújítását.

Egyetértést gyakorolt a Zalalövői Általános Iskola átszervezésével, miszerint az intézmény által ellátott általános iskolai nevelés-oktatási alapfeladat bővüljön mozgásfogyatékos fogyatékosságtípusú tanulók felvételével.

A testület pályázatot nyújtott be „A testvértelepülési programok és együttműködések támogatására” című felhívásra, a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatására a Kibéd községgel folytatott együttműködés további támogatására.

Megtárgyalta és elfogadta a Borostyán-tó üdülőterületének fejlesztésére vonatkozó koncepciót, melyet ha elfogad a beruházó, akkor az önkormányzat érdekeit szem előtt tartó fejlesztés valósulhat meg lépésről-lépésre a kölcsönösen vállalandó feladatok teljesítése esetén. Az önkormányzat több esetben is egyetértést gyakorol a tervezési fázisban, mely biztosítja, hogy környezetbe illő turisztikai beruházás valósuljon meg.

Villamosenergia beszerzésekről is döntött a testület a kisebb önkormányzati ingatlanok és a közvilágítás tekintetében 2025. évre vonatkozóan, mely lényegesen kedvezőbb a jelenlegi szerződésben szereplő áraknál.

A továbbiakban még telekvásárlási ajánlatról és nem lakás céljáró szóló önkormányzati ingatlan bérleti díjáról határozott.

A mindennapos településüzemeltetési feladatok mellett a Hunyadi utca végén lévő árok tisztítását végeztük el, valamint a zalapatakai temető déli kerítése mellé 8 db gömbkőris fát ültettünk.

A Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének sikeres Leader pályázatának köszönhetően elkészült a Borostyán tó partján a parkoló, valamint kerékpáros szervízpont, sütögető és kerti kiülők kerültek elhelyezésre.

Az átadásra május elsején a Civil Majális program keretében kerül sor, ugyanis a majálisra a helyi civil szervezetekkel együtt ismét a Borostyán tóhoz várjuk a település lakosságát.

Gyarmati Antal
polgármester