Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Hirdetmény a 2022/2023-as tanév nyári szünetben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetésről

HIRDETMÉNY

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 13/B. § (7) bekezdése alapján felhívom a jogosultak figyelmét a 2022/2023-as tanév nyári szünetben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

A Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsődébe járó, intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermekek esetében 2022/2023-as tanévben nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítására az intézmény folyamatos nyitvatartása miatt nem kerül sor.

Iskolás gyermekek esetében:

A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zárva tartásának időtartama:

A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX.29.) Korm. rendelet 1.§ (3) pontja értelmében:

2023. június 19. és 2023. augusztus 31. 

A szünidei gyermekétkeztetést biztosító intézmény:

Zalalövő Város Önkormányzata az étkeztetést a Zalalövői Általános Iskolában működő konyha (8999 Zalalövő, Rákóczi u. 1.) által biztosítja, az étkeztetés kizárólag – a jogosult, a szülő, illetve meghatalmazott általi – elszállítással vehető igénybe.  

Jogosultak köre: hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

Tájékoztatom a jogosultakat, hogy a Kormányrendelet 13/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a megadott határidőig tájékoztattam a jogosult gyermekek szülőjét, törvényes képviselőjét a 2022/2023-as tanév nyári szünetére érvényes szünidei gyermekétkeztetés igénybevételi lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a gyermekétkeztetés helyszínéről.

A benyújtott nyilatkozatok módosítására, illetve új nyilatkozatok leadására 2023. június 9. napig van lehetőség a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) címére történő postai megküldéssel vagy a portán történő személyes leadással.  

A nyilatkozatok kitöltéséhez segítséget kérhet a Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 4.) munkatársaitól ügyfélfogadási időben.

 

Zalalövő, 2023. május 5.

 

Kovács Ildikó

     jegyző