Hirdetmény Háziorvosi Helyettesítés

H I R D E T M É N Y !

Értesítem a település lakosságát, hogy Dr. Dorner Beáta háziorvos

2019. március 21-én (csütörtök) és 2019. március 22-én (péntek)

továbbképzésen lesz, helyettesíti Dr. Takács Mária háziorvos.

Zalalövő, 2019. március 13.

Vigh-Tardi Valéria

jegyző