Hirdetmény Hulladékgyűjtő Szigetek Használata

H I R D E T M É N Y

Ezúton kívánom tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a ZALAISPA Nonprofit Zrt. a szelektív edényzetek ürítését nem végezte a menetrend szerinti szállítási napon, indokolva, hogy az edényzetekben síküveget, építési törmeléket és vegyes hulladékot helyeztek el.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek használata nem rendeltetésszerűen történik, az a hulladékgyűjtő szigetek megszűnését vonhatja maga után.

A hulladékgyűjtő szigeteken csak az edényzeten jelzett anyagok elhelyezése engedélyezett!

Kérem a lakosság szíves tudomásul vételét!

Zalalövő, 2020. március 13.

Tisztelettel:

Gyarmati Antal

polgármester