Hirdetmény Motoros Sziréna Hangos Próbája

H I R D E T M ÉNY

Zalalövő Város Önkormányzata értesíti Zalalövő város lakosságát, hogy

Zalalövőn a motoros sziréna hangos próbájára

2019. szeptember 18-án (szerdán) kerül sor.

Kérjük a Tisztelt lakosság türelmét és megértését.

Zalalövő, 2019. szeptember 3.

Pintér Antal

polgármester