Pályázat élelmezésvezetői munkakör betöltésére

Ikt.sz.: 1ZL/3807-1/2020.

HIRDETMÉNY

Zalalövő Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

élelmezésvezető munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidő kikötésével).

Munkáltató megnevezése: „Borosán-völgy” Szolgáltató Nonprofit Kft.

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

Munkavégzés helye: „Borosán-völgy” Szolgáltató Nonprofit Kft.

8999 Zalalövő, Rákóczi u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Élelmezésvezetői feladatok ellátása.

Bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetési, valamint szociális étkeztetési, munkahelyi étkeztetési, vendégétkeztetési feladatokat ellátó konyhán az élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. HACCP rendszer működtetése. Étlap-, étrend készítése, nyersanyag-kiszabása, tervezése, nyersanyag megrendelése és kiadása, raktárkészlet vezetése, konyhai dolgozók irányítása, felügyelete, ellenőrzése. Az alapító okiratban, alapdokumentumokban és a működést meghatározó jogszabályokban megjelölt feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, a főzőkonyha irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadók

Feltételek: Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető képesítés,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

egészségügyi alkalmasság

Elbírálásnál előnyt jelent: élelmezésvezető munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány egészségügyi alkalmasság igazolása, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Jelentkezés határideje: 2020. november 20. 12.00 óra

A jelentkezés módja: A jelentkezést személyesen vagy postai úton írásban lehet benyújtani Zalalövő Város Polgármestere részére (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.).

A munkakörrel kapcsolatos további információ Gyarmati Antal polgármestertől kérhető személyesen, a polgarmester@zalalovo.hu e-mail címen, vagy a 30/386-4472-es telefonszámon.

Zalalövő, 2020. november 4.

Gyarmati Antal

polgármester